Bộ đàm HYT

-19%
Bộ đàm cầm tay HYT TC-500s UHF

Bộ đàm cầm tay HYT TC-500s UHF

1.500.000₫

GNY: 1.850.000₫

-18%
Bộ đàm cầm tay HYT TC-368S UHF

Bộ đàm cầm tay HYT TC-368S UHF

2.000.000₫

GNY: 2.450.000₫

-17%
Bộ đàm cầm tay HYT TC-600 UHF

Bộ đàm cầm tay HYT TC-600 UHF

1.750.000₫

GNY: 2.100.000₫

-15%
Bộ đàm cầm tay HYT TC-600 VHF

Bộ đàm cầm tay HYT TC-600 VHF

1.700.000₫

GNY: 1.990.000₫

-14%
Bộ đàm cầm tay HYT TC-500 VHF

Bộ đàm cầm tay HYT TC-500 VHF

1.590.000₫

GNY: 1.850.000₫

-16%
Bộ đàm cầm tay HYT TC-500 UHF

Bộ đàm cầm tay HYT TC-500 UHF

1.600.000₫

GNY: 1.900.000₫

-14%
Bộ đàm cầm tay HYT TC-446S UHF

Bộ đàm cầm tay HYT TC-446S UHF

1.900.000₫

GNY: 2.200.000₫

-14%
Bộ đàm cầm tay HYT TC-508 UHF

Bộ đàm cầm tay HYT TC-508 UHF

1.800.000₫

GNY: 2.100.000₫

-15%
Bộ đàm cầm tay HYT TC-508 VHF

Bộ đàm cầm tay HYT TC-508 VHF

1.750.000₫

GNY: 2.050.000₫