Máy hủy tài liệu GBC

-6%
Máy hủy tài liệu GBC-RDS2250

Máy hủy tài liệu GBC-RDS2250

26.300.000₫

GNY: 28.000.000₫

-6%
Máy hủy tài liệu GBC 31CDX

Máy hủy tài liệu GBC 31CDX

6.990.000₫

GNY: 7.400.000₫

-9%
Máy hủy tài liệu GBC-DUO

Máy hủy tài liệu GBC-DUO

3.450.000₫

GNY: 3.790.000₫