Máy phát điện

-10%
Máy phát điện Kama KGE2500X

Máy phát điện Kama KGE2500X

7.200.000₫

GNY: 8.000.000₫

-16%
Máy phát điện Kama-KDE 2500E

Máy phát điện Kama-KDE 2500E

7.500.000₫

GNY: 8.900.000₫

-14%
Máy phát điện Kama IG1000

Máy phát điện Kama IG1000

9.500.000₫

GNY: 11.000.000₫

-12%
Máy phát điện Hyundai HY2500L

Máy phát điện Hyundai HY2500L

9.800.000₫

GNY: 11.200.000₫

-12%
Máy phát điện Hyundai HY2500LE

Máy phát điện Hyundai HY2500LE

10.500.000₫

GNY: 11.900.000₫

-9%
Máy phát điện Honda Hữu Toàn SH3000

Máy phát điện Honda Hữu Toàn SH3000

10.900.000₫

GNY: 12.000.000₫

-12%
Máy phát điện Hyundai HY3100L

Máy phát điện Hyundai HY3100L

11.350.000₫

GNY: 12.900.000₫

-15%
Máy phát điện Fujihaia GY1500

Máy phát điện Fujihaia GY1500

11.500.000₫

GNY: 13.500.000₫

-20%
Máy phát điện Kama-KDE 4000E

Máy phát điện Kama-KDE 4000E

12.300.000₫

GNY: 15.350.000₫

-6%
Máy phát điện Honda EP6500CX (giật nổ)
-14%
Máy phát điện Hyundai HY3100LE

Máy phát điện Hyundai HY3100LE

12.500.000₫

GNY: 14.500.000₫

-12%
Máy phát điện Kama-KDE 6500E

Máy phát điện Kama-KDE 6500E

12.900.000₫

GNY: 14.590.000₫

-8%
Máy phát điện Honda EP6500CX (đề nổ)
-4%
Máy phát điện Honda EP8000CX (giật nổ)
-4%
Máy phát điện Honda Hữu Toàn HG2900

Máy phát điện Honda Hữu Toàn HG2900

13.950.000₫

GNY: 14.600.000₫

-5%
Máy phát điện Elemax SV3300 (giật nổ)
-5%
Máy phát điện Honda EP8000CX (đề nổ)
-4%
Máy phát điện Fujihaia GY2500

Máy phát điện Fujihaia GY2500

14.900.000₫

GNY: 15.600.000₫

-11%
Máy phát điện Fujihaia GY2600E

Máy phát điện Fujihaia GY2600E

15.600.000₫

GNY: 17.500.000₫

-9%
Máy phát điện Elemax SV3300S (đề nổ)