Blog

Chuyên mục: Blog

Những mẫu máy sưởi bán chạy mùa đông thời tiết lạnh 2019 cho gia đình

Những mẫu máy sưởi bán chạy mùa đông thời tiết lạnh 2019 cho gia đình.

Máy sưởi đối lưu FujiE CH6000
Quạt sưởi gốm Ceramic để sàn FujiE CH-2100
Quạt sưởi gốm Ceramic để sàn FujiE CH-2200
Quạt sưởi Ceramic để sàn FujiE CH-2000
Máy sưởi nhà tắm FujiE BCH-200

Máy sưởi dầu FujiE OFR5511 11 tấm, 2900W 
Máy sưởi dầu FujiE OFR5513 13 tấm, 3400W
Máy sưởi dầu FujiE OFR6509 9 tấm, 2000W
Máy sưởi dầu FujiE OFR6511 11 tấm, 2500W
Máy sưởi dầu FujiE OFR4613 13 tấm, 2200W
Máy sưởi dầu FujiE OFR4709 9 tấm, 2000W
Máy sưởi dầu FujiE OFR4511​​​​​​​ 11 tấm, 2200W
Máy sưởi dầu FujiE OFR4411 11 tấm, 2500W
Máy sưởi dầu FujiE OFR4413 13 tấm, 2800W

Quạt s­ưởi 2 chiều Tiross TS-944 2000W
Quạt s­ưởi 2 chiều Tiross TS-9441
Lò sưởi dầu đối lưu Tiross TS9214 

Máy sưởi dầu Tiross TS-923 9 tấm sưởi trong diện tích sử dụng 10- 15 m2, 1800-2200W

Máy sưởi dầu Tiross TS-924 11 thanh có giá phơi, hộp đựng nước, 2400W
Máy sưởi dầu Tiross TS926-1 13 thanh có giá phơi, hộp đựng nước, 2500W

Máy sưởi dầu Tiross TS-920 11 thanh có Hẹn giờ, quạt sưởi, giá phơi, , 2500W
Máy sưởi dầu Tiross TS-926 13 thanh có Hẹn giờ, quạt sưởi, giá phơi, , 2800W

Máy sưởi dầu Tiross TS9212 11 thanh có Điều khiển, Hẹn giờ, giá phơi, , 2200W
Máy sưởi dầu Tiross TS9213 13 thanh có Điều khiển, Hẹn giờ, giá phơi, , 2500W

Máy sưởi dầu Tiross TS9215 15 thanh có Điều khiển, Hẹn giờ, giá phơi, 2800W
Máy sưởi dầu Tiross TS9216 11 thanh có Giá phơi vỏ bọc

Máy sưởi dầu Tiross TS9217 11 thanh 2200W